Brödsmule-navigation

Rekommendationerna omfattar anvisningar till hur patientkallelser kan kompletteras med information om covid-19. I rekommendationerna finns också anvisningar för väntrum och behandlings- och undersökningsrum samt vilka rutiner personalen ska följa för att minska risken för smitta.

Läs mer