Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinering mot covid-19 kommer vara ett viktigt bidrag för att stockholmarna ska få en mer förutsägbar vardag igen. Nu förbereder Region Stockholm för att starta en effektiv och smittsäker vaccinering så snart regionen får sina doser av ett godkänt vaccin. Det är viktigt för en jämlik vård och hög vaccinationstäckning att vaccinationen blir kostnadsfri för invånarna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har beslutat att föreslå regionstyrelsen och i förlängningen även regionfullmäktige att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånare i Region Stockholm. I beslutet ingår även att HSN föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att vaccinationen av invånare i region Stockholm mot covid-19 ska finansieras inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2021 utöver eventuell statlig merkostnadsersättning.

Läs mer om Region Stockholms förberedelser för vaccination mot covid-19: