Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu ska samtliga personer i ett hushåll stanna hemma 7 dagar i så kallad hemisolering, om någon i hushållet har testat positivt för covid-19, alltså har en bekräftad smitta. Riktlinjen infördes i höstas för vuxna och för ungdomar som gått ut grundskolan men nu gäller den alltså samtliga i hushållet. Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19.

Sju dagar från provtagningsdatum

De sju dagarna räknas från det datum då den första personen i hushållet blev provtagen, det vill säga inte från dagen då han eller hon fick ett positivt provsvar. De som bor i hushållet ska få särskilda förhållningsregler.  Kan de vuxna arbeta hemifrån går det bra, annars behöver de få läkarintyg för att kunna söka smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Stanna hemma

Under hemisoleringen ska hela hushållet stanna hemma och inte ha kontakt med andra. Be en granne, en vän eller en frivilligorganisation om hjälp att handla mat eller liknande nödvändiga ärenden. På 1177.se finns många bra råd och tips om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har covid-19.

 

Tidsperioden på sju dagar är satt eftersom det är då som en person har störst risk att insjukna och då också riskera att smitta andra.

De nationella förhållningsreglerna innebär i korthet:

  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet, högskola, universitet eller motsvarande. Numera gäller det även barn i förskola och grundskola.
  • Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
  • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
  • Smittspårningsteamet eller den läkare som behandlar den smittade hjälper dig med läkarintyg.
    Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
  • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
  • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar.