Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 kommer att utföras av flera aktörer, bland annat husläkarmottagningar, vaccinationscentraler och sjukhus. Det är obligatoriskt för alla som utför vaccinationer att registrera varje vaccinationstillfälle i rapporterings- och journalsystemet Vaccinera inom sju dagar så att Folkhälsomyndigheten fortlöpande kan ha överblick över vaccinationstäckning, säkerhet och effekt. Inregistrerad information går automatiskt till Nationella vaccinationsregistret.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.