Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är läkarorganisationen på säbo tillsammans med kommunfinansierade sjuksköterskor som ansvarar för att de boende blir vaccinerade. Inledningsvis kommer det vara ett fåtal boenden som vaccineras men allt eftersom vaccintillgången ökar och vaccinationerna kan ske patientsäkert kommer fler särskilda boenden för äldre att bli aktuella. För de allra första vaccinationerna har de berörda läkarorganisationerna och de kommunala vårdgivarna fått direkt information. För övriga säbon kommer mer information längre fram.

Dokumentet innehåller också information om

  • den prioriterade målgruppen och vilka som räknas in i den
  • medicinska ställningstaganden som behöver göras och hänvisning till fler informationskällor för detta
  • tillvägagångssätt för beställning av mer vaccin
  • nödvändiga förberedelser för eventuell allergisk reaktion
  • läkarnärvaro vid vaccination
  • material som ska tillhandahållas av läkarorganisation inför vaccination
  • ansvar och uppdrag för den kommunfinansierade hälso- och sjukvården
  • hälsodeklaration
  • hantering av överblivna doser
  • journalföring och registrering i Vaccinera.

Den första leveransen av vaccinet förväntas komma till Region Stockholm strax efter jul, men tidsplanen är osäker och kan förändras. Information om leveranser kommer ske fortlöpande.