Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bilden beskriver vilka steg som ska tas då brukare uppvisar symptom på covid-19 och vem som har ansvar för dessa, vad som ska ske vid positivt respektive negativt provsvar samt i de fall man vet att brukaren har blivit exponerad för covid-19 även om personen inte uppvisar symptom.

På samma sätt beskrivs rutiner för provtagning och smittspårning gällande personal som testar positivt för covid-19 eller som exponerats för smitta.

Flödesschema covid 19 i hemtjänst

Flödesschema för provtagning och smittspårning av misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänst.

  • Uppdaterad: 21 december 2020

  • Faktagranskad: 21 december 2020

  • Redaktör: Martina Junström