Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Dessa tidsgränser gäller från 15 december

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Personer som är sjuka behöver inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 vid ansökan om sjukpenning.

Ersättning för vård av barn – gäller till och med 30 april

Föräldrar behöver inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sjukt barn vid dag 8, utan från dag 22.

Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Personer som ansöker om smittbärarpenning för att de själva är smittade av covid-19 eller bor tillsammans med någon som är smittad, behöver fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen.