Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga befintligt beslut om att vårdgivare ges möjlighet att erbjuda vård på distans istället för genom ett fysiskt mottagningsbesök. Beslutet, som gäller till och med 31 december 2020, förlängs  till och med 31 augusti 2021 och omfattar även uppehåll av telefontillgänglighetsmätningar och borttagna tak-begränsningar avseende digitala besök. Ett antal verksamheter har infört möjlighet till digitala besök genom att revidera sitt ordinarie förfrågningsunderlag och omfattas inte längre av det tillfälliga beslutet.

Bakgrund

För att minska smittspridningen av covid-19 och minska omfattningen av konsekvenserna för befolkningens hälsa har hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutat att ge vårdgivare möjlighet att erbjuda vård på distans istället för genom ett fysiskt mottagningsbesök. Med distansbesök avses såväl digitala besök (alt ”videobesök”) som telefonbesök. Besluten har bland annat inneburit att ersättningsnivåer för distanskontakter tillfälligt justerats och att begränsningar i avtal avseende distanskontakter tillfälligt avskaffats, såsom exempelvis takkonstruktioner för digitala besök. Beslutet har även innehållit avsteg från produktionskrav för vissa avtal.

Läs mer