Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I nuläget finns inget godkänt vaccin mot covid-19 i Sverige. Invånare i länet kan inte boka tid för vaccin mot covid-19 och vem som får vaccin först kommer styras av de nationella prioriteringarna.

Folkhälsomyndighetens mål med vaccineringen är att förhindra svår sjukdom och minska allmän smittspridning. De med störst behov prioriteras först.

Över 50 000 personer i januari

Enligt preliminära besked kommer Region Stockholm få 113 100 doser av vaccin mot covid-19 i januari. Då vaccinen ska ges i två doser kommer hälften av doserna användas först medan andra hälften sparas för att samma personer ska kunna få sin andra dos av vaccin efter två till tre veckor. Det betyder i så fall att cirka 56 000 personer kan vaccineras med dessa doser. Detta görs eftersom leveranserna för vaccinerna kan vara ojämn och på detta sätt säkerställs att de personer som fått första dosen även får andra dosen inom rätt tidsintervall.

Enligt preliminära uppgifter kommer Region Stockholm under februari få mer vaccin, möjligen över 550 000 doser. Då fortsätter vaccinationen enligt prioriteringsordningen. Vaccinen kommer erbjudas gratis för alla invånare.

Tre faser

I fas ett ska vaccinet erbjudas till personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre. Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg. Vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår också.

I fas två ska övrig personal i hälso- och sjukvård och omsorg erbjudas vaccin samt personer i riskgrupp, där personer 70 år eller äldre ingår. I fas tre ska övriga över 18 år erbjudas vaccin. Dessa två faser väntas genomföras under våren och sommaren.

Centralt planerad tilldelning

Det kommer göras en centralt planerad tilldelning av vaccin till de vårdgivare som ska genomföra vaccinationerna och dessa får då i uppgift att erbjuda vaccin till vissa grupper utifrån prioriteringsordningen. I den andra fasen när tillgången blir större så att fler kan erbjudas vaccin väntas alla regionens vaccinatörer bli engagerade i vaccinationen.

De olika sorterna vaccin har olika krav på förvaring (kylförvaring, frysförvaring och frys som klarar minus 70 grader). Region Stockholm anpassar nu sin logistikkedja som används för andra läkemedel och vaccin så att den passar för de nya vaccinens förutsättningar.