Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den svenska regeringen har fattat beslut om inreseförbud från Storbritannien på grund av den nya varianten av coronaviruset och smittspridningen som har rapporterats därifrån.

Folkhälsomyndigheten har i linje med detta beslutat om att uppmana inresande att efter ankomst till Sverige stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra så långt det går. Detta gäller alla inresande som har återkommit från Storbritannien den 12 december eller senare.

Det är särskilt viktigt att personal inom vård och omsorg följer uppmaningen att stanna hemma efter vistelse i Storbritannien. Efter ankomst till Sverige bör de också testa sig så snart det är möjligt samt ta ytterligare ett test fem dagar efter ankomsten. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar, även barn bör stanna hemma från skolan och förskolan. Alla arbetsgivare inom vård och omsorg uppmanas att underlätta för personal att följa uppmaningarna.