Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arbetet är i full gång inom flera områden för att skapa en smidig vaccinationsprocess för vaccination mot covid-19: lagerhållning, distribution av vaccin/vacciner och tillhörande kringutrustning, genomförande av vaccinationerna, registrering och uppföljning är några viktiga områden.

På samlingssidan om vaccination mot covid-19 finns all information samlad, nyligen uppdaterad med den senast tillgängliga informationen. Läs mer och håll dig uppdaterad här: