Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga befintligt beslut om att vårdgivare ges möjlighet att erbjuda vård på distans istället för genom ett fysiskt mottagningsbesök. Beslutet, som gäller till och med 31 december 2020, förlängs till och med 31 augusti 2021.

Beslutet innebär justeringar i vissa avtal inom specialiserad vård. Den nya ersättningen är 650 kr per rapporterad vårdkontakt på distans och gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 augusti 2021. Om besöket ersätter ett nybesök ska åtgärdskod (KVÅ-kod) för detta anges. Rapportera även eventuellt andra koder som beskriver innehållet i besöket. Läs mer i rapporteringsanvisningar. 

Bakgrund

För att minska smittspridningen av Covid-19 och minska omfattningen av konsekvenserna för befolkningens hälsa har hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare fattat tidsbegränsade beslut med syfte att ge vårdgivare möjlighet att erbjuda vård på distans istället för genom ett fysiskt mottagningsbesök. Besluten har bland annat inneburit att ersättningsnivåer för vårdkontakter på distans tillfälligt justerats och att begränsningar i avtal avseende vårdkontakter på distans tillfälligt avskaffats, såsom exempelvis takkonstruktioner.

Läs mer