Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Primärvården kan vända sig hit för konsultation, med möjlighet till second opinion och bedömning av behandlingsindikation. Sabbatsberggeriatrikens uppdrag är även att samverka med remittenter i primärvården och på akutsjukhusen för att tydliggöra frakturkedjor.  

Vård på Sabbatsberggeriatriken

Vid vårdtillfälle på Sabbatsbergsgeriatriken identifieras och utreds patienter som har ökad risk för osteoporos och det tas beslut om uppföljning och behandling på mottagningen. Osteoporosmottagningen bedömer bentäthetsmätning, tillhandahåller intravenös eller subkutan administration av läkemedel, ger smärtbehandling, samverkar kring fallprevention och rehabilitering samt ger tydliga uppföljningsplaner för att underlätta fortsatt behandling i primärvården. Via särskild osteoporosskola får patient och närstående ökad kunskap om osteoporos, behandling och egenvård.

Remiss till osteoporosmottagningen vid Sabbatsbergsgeriatriken
Patienten ska vara över 50 år med ökad risk för eller konstaterad osteoporos. Föregående skattning enligt FRAX (riskberäkning frakturrisk), basal provtagning och initierad DEXA-undersökning (bentäthetsmätning) ska vara gjort.

Vid risk för eller konstaterad osteoporos vid särskilda tillstånd enligt kriterier nedan, överväg remiss till endokrinmottagning.

Kriterier för remiss till endokrinmottagning

  • Vid mycket låg benmassa (Z-score < -2), utredningsfall avseende sekundär osteoporos eller ställningstagande till sekventiell behandling.
  • Osteoporos som under pågående behandling med osteoporosläkemedel ökar med minst två nytillkomna osteoporosfrakturer, nytillkommen svår kotkompression och/eller minskande bentäthet.
  • Manlig osteoporos om personen är under 70 år och ingen uppenbar orsak finns.
  • Sekundär osteoporos som försvårar val av behandling.
  • Låg bentäthet hos vuxna kvinnor före menopausen.

Sedan tidigare finns en osteoporosmottagning på Södertäljegeriatriken och en är under uppbyggnad på Sollentunageriatriken. Gemensamt för de tre mottagningarna är att de utreder och behandlar patienter med komplicerad osteoporosproblematik för att förebygga ytterligare frakturer.