Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rapporten lyfter fram att styrningen i högre grad behöver bygga på en ökad samordning mellan olika styrmodeller. Prioriteringar bör få större fokus för den framtida styrningen, till exempel utifrån målkonflikter som att vården ska vara såväl tillgänglig som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården är en kunskapsorganisation där styrning sker i många steg och bland många aktörer, med skiftande relationer mellan styrande och styrda som behöver samverka för en helhet. Rapporten väcker också frågan om behov av nya sätt att organisera hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Användbart fakta- och analysunderlag

Rapporten belyser historisk utveckling och nuläge samt olika nivåer och trender inom styrning av den föränderliga och komplexa organisation som hälso- och sjukvården utgör. Den innehåller också slutsatser om utmaningar och möjligheter för den framtida styrningen av vården i Region Stockholm. Rapporten är därmed ett användbart fakta- och analysunderlag för alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvårdens utveckling.

 

Stödmaterial för diskussioner

Som komplement till rapporten finns en sammanfattande PPT-presentation och ett diskussionsmaterial med instruktioner för samtalsledare. Material är lämpliga att använda vid såväl mindre som större möten, diskussioner och workshops.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården tas fram, med möjliga lösningar inför fortsatt utveckling. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. Hittills har följande delrapporter tagits fram:

  • Patienten, invånaren och behoven
  • Hälso- och sjukvårdens kvalitet
  • Vårdens struktur
  • Verksamhetsutveckling och digitalisering

Läs om utredningen och ladda ned övriga rapporter 

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.