Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Med anledning av den nuvarande epidemiologiska situationen i Region Stockholm rekommenderar Smittskyddsläkaren som en ytterligare åtgärd för att begränsa smittspridning heltäckande visir och kirurgiskt munskydd IIR vid all vård och omsorg samt tandvård under hela arbetspasset, även i personalutrymmen.

Riktlinje för covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt rutiner för smittspårning av misstänkt eller konstaterat fall.  

Att vara frikostig med provtagning även vid lindriga symtom och att personal vid allra minsta symtom inte är på arbetsplatsen är viktiga principer för att förebygga smittspridning.

En nyhet i riktlinjen är att basala hygienrutiner och klädregler kompletteras med source control i form av heltäckande visir och kirurgiskt munskydd IIR för att minska risken att asymtomatisk personal smittar brukaren med covid-19.

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.