Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinet kommer från företagen Pfizer/BioNTech. Det är EMA:s vetenskapliga kommitté som rekommenderat EU-kommissionen att godkänna vaccinet. Läkemedelsverket är den svenska myndighet som hanterar frågor om nya vaccin. Där finns färsk information om dagens godkännande. Både mer detaljerad och mer övergripande.

Vad betyder det för Stockholms län?

Det finns fortfarande inget godkänt vaccin i Sverige men dagens besked innebär att det nu finns mer information om det godkända vaccinet. Vaccinet måste först godkännas av EU-kommissionen innan det kan användas i medlemsländerna. Godkännandet väntas ske inom kort.

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid för vaccinering nu. På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där kommer det publiceras beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

I Region Stockholm fortsätter arbetet med att förbereda för att börja erbjuda de första vaccindoserna.

- Vi står i startgroparna för att inleda vår vaccination i Stockholms län. Vi kommer att börja med de högst prioriterade grupperna som bland annat är boende på säbo och fortsätta i den takt som vi får fler vaccindoser. Vi måste arbeta metodiskt och stegvis så takten i arbetet kommer öka allt eftersom medarbetarna blir vana vid de rutiner som gäller just för det här vaccinet, liksom för andra vacciner som kan komma att godkännas senare, säger Magnus Thyberg

Det här gäller just nu

Europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt det första vaccinet mot covid-19. Vaccinet behöver också godkännas av EU-komissionen innan det kan börja användas. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Hos svenska Läkemedelsverket kommer det finnas kvalitetssäkrad information om vaccinet. 

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid för vaccinering nu.

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där kommer det publiceras beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Vaccinet kommer vara gratis. Det går inte att betala för vaccinet eller för att få en tid för vaccinering.

Läs tidigare texter