Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskyddsläkaren rekommenderar starkt att all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid använder heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR.

Visir och munskydd ska användas under hela arbetspasset även i personalutrymmen. Syftet är att minska risken för att asymtomatisk patient och omsorgstagare smittar personal, personal smittar patienter och omsorgstagare eller att personal smittar varandra.

Det är den fortsatt höga samhällspridningen av covid-19 i Stockholms län som ligger bakom rekommendationen och ökad förekomst av smittspridningar inom vård och omsorg. Därför införs dessa tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. Åtgärderna införs från och med nu och kvarstår tills vidare beroende på det epidemiologiska läget.

Läs mer

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.