Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm är en stark aktör inom nationell högspecialiserad vård och erbjuder vård till patienter från andra län och andra länder, vilket ger en volym i verksamheten som bidrar till att utveckla och upprätthålla hög kvalitet i vården även för invånarna i Stockholms län.

Karolinska Universitetssjukhuset har redan idag ett betydande uppdrag i att erbjuda högspecialiserad vård till patienter från andra län. För att bättre nyttja det internationellt kända varumärket Karolinska Universitetssjukhuset och samtidigt effektivisera organisationen för hälso- och sjukvård till utländska patienter, övertar universitetssjukhuset Stockholm Care AB:s nuvarande uppdrag och funktion avseende regionens tjänsteexport av hälso- och sjukvårdstjänster. Verksamhetsövergången innebär att Karolinska Universitetssjukhuset, i likhet med Stockholm Care AB, även kommer att bistå andra vårdgivare inom regionen med handläggning av internationella patientärenden.

Även Tobiasregistret, det svenska registret för givare av blodstamceller, som idag förvaltas av Stockholm Care AB, överförs genom beslutet till Karolinska Universitetssjukhuset från den 1 januari 2021. Tobiasregistret kommer inom sjukhuset fortsatt att bedrivas som en egen resultatenhet.

Läs mer om Stockholm Care AB:s tjänsteexportverksamhet på deras webbplats:

Läs mer om Tobiasregistrets verksamhet på deras webbplats:

Läs mer om budget 2021: