Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinet som erbjuds är från Pfizer/BioNTech. Enligt tillverkaren uppnås ett mycket högt skydd mot att bli sjuk i covid-19, enligt de studier som företagen presenterat. Vaccinet tas i två doser och i leveransplanen finns dos två redan bokad.

- Vi startar nu vaccinationen med de doser vi fått. Vi tänker starta lugnt, metodiskt och smittsäkert, i liten skala. Allt eftersom kommer vi att öka takten, säger Magnus Thyberg, avdelningschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig för samordningen av vaccinationen.

Det går inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden. De personer som får erbjudande om vaccination kommer att få det via läkarorganisationen på boendet.

Det här gäller just nu

Det första vaccinet mot covid-19 är nu godkänt av EU-kommissionen efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Hos svenska Läkemedelsverket finns det kvalitetssäkrad information om vaccinet. 

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där kommer det publiceras beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det. Liknande information kommer också finnas på Vårdgivarguiden riktad till vårdgivare och kommunal omsorg.

Vaccinet kommer vara gratis. Det går inte att betala för vaccinet eller för att få en tid för vaccinering.