Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidigare har remittenter från primärvården som remitterat till Diagnostiskt centrum på Södertälje sjukhus eller Danderyds sjukhus varit ansvariga för att skicka patienten på en datortomografi (DT) thorax/buk före remittering. Ansvaret för datortomografin övertas nu av diagnostiskt centrum. Det gäller två patientgrupper med standardiserade vårdförlopp: patienter med allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer (AOS) och patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP).