Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen till stöd för att minimera smittspridning och hantera fall av covid-19 innehåller utöver beskrivning av allmän symptombild även ospecifika symtom som kan uppkomma hos äldre personer samt provtagnings- och smittspårningsrutiner. Dokumentet innehåller även information om hur smitta kan förebyggas inom hemtjänst och rutiner vid vård av personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänsten

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.