Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Datainspektionen har granskat hur åtta vårdgivare styr och avgränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen och upptäckt brister hos sju av åtta vårdgivare. Detta har nu lett till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor. Region Stockholm uppmanar därför alla vårdgivare att ta till sig informationen i vägledningen gällande behovs- och riskanalys inom hälso- och sjukvården.

Det är väsentligt för hälso- och sjukvården att ha en behörighetsstruktur grundad i väl genomförda behovs- och riskanalyser, så att användarna vare sig tilldelas för vida eller för snäva behörigheter för åtkomst till journalsystemen.

 

Informationssäkerhet

Hur en verksamhet kan jobba med informationssäkerhet i sex steg.