Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationen inleddes söndagen den 27 december på ett antal boenden för äldre och kommer succesivt att starta på fler boenden i länet. Dessa boenden kommer att få information allt eftersom det blir klart när vaccinationerna kan starta där.

Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga uppmanas även att inleda varje arbetspass med att ta del av den senaste informationen på Vårdgivarguidens samlingssida om vaccination mot covid-19. Där finns även rekommendationer, riktlinjer och stöd:

  • Rutiner för vaccination – bland annat om basala hygienrutiner och klädregler samt aseptiskt arbete.
  • Information för dig som vaccinerar på SÄBO – bland annat om hur doser ska fördelas, förvaras och administreras, medicinska ställningstaganden och nödvändiga förberedelser för eventuell allergisk reaktion.
  • Rekommendationer om vaccination vid behandling med orala antikoagulantia.
  • Hälsodeklaration vid vaccination mot covid-19.
  • Frågor och svar om vaccination mot covid-19.
  • Informationsblad på 9 språk. Öppna informationsbladet och välj språk i övre högra hörnet.

Ett ytterligare råd är att prenumerera på nyhetsbrevet ”Aktuellt om pandemin för kommunal vård och omsorg”.