Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Just nu beställer vårdgivare mycket förbrukningsmaterial. Det har lett till att det är brist på de vagnar där material levereras. Det är därför viktigt att vagnarna returneras snarast efter leverans. MediCarriers leveransvagnar får inte användas till andra ändamål som t.ex. lagerhålla varor eller flytta annat gods.