Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Just nu råder ökad förbrukning av textilier på grund av att hälso- och sjukvården tar emot ett ökat antal patienter. För att tillgången till textilier ska säkerställas måste vårdgivare skicka tillbaka smutstvätt så fort som möjligt till Textilia.