Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att stärka samordningen inom närsjukvården under pandemin har Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ett uppdrag att vara en operativ samordningsfunktion. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har nu beslutat att inom ramen för det uppdraget ge SLSO ett ansvar för operativ planering av vaccination av äldre och riskgrupper inom den nära vården.

De prioriterade målgrupperna för vaccination mot covid-19 är personer som i de flesta fall tas om hand i den nära vården. Det finns flera faktorer som bidrar till komplexiteten i genomförandet av vaccinationerna mot covid-19, varför det operativa arbetet behöver noga planeras inom den nära vården.

Ökad vaccinationskapacitet

Hälso- och sjukvårdsdirektören får även i uppdrag av HSN att ta fram ett förslag för att säkerställa en ökad vaccinationskapacitet vid vaccinationens tredje fas när alla vuxna kan erbjudas vaccin.

Läs om Region Stockholms förberedelser för vaccination mot covid-19: