Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 kommer att genomföras successivt eftersom tillgången på vaccin kommer vara både begränsad och ojämn under lång tid. Detta är en förutsättning som vägs in i arbetet och leveransplaner kan komma att justeras löpande.

De med störst behov får vaccinationserbjudandet först och Region Stockholm utgår från Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper vid planering av vaccinationen för invånare i Region Stockholm.

Start på särskilda boenden för äldre

Inledningsvis kommer boende på särskilda boenden för äldre vaccineras eftersom den målgruppen har den största medicinska nyttan av vaccinet. Ansvarig vårdgivare för läkarinsatser och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal kommer att genomföra vaccinationerna. Dessa får all information om denna verksamhet direkt från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SLSO som har i uppdrag att samordna genomförandet av vaccinationerna i den nära vården. Vaccinationerna inleds så fort vaccinet levererats till Region Stockholm vilket väntas ske under januari 2021. Det aktuella vaccinet godkändes den 21 december.

Planering för kommande priogrupper

I och med att mer vaccin blir tillgängligt kommer fler och fler kunna vaccineras och fler vaccinatörer involveras. Planeringsarbetet pågår och mer information om denna fas kommer i mitten av januari.

Samlingssida med all information

All information om processen för genomförandet av vaccinationerna och vad som gäller för respektive målgrupp finns eller kommer att finnas på samlingssidan för vaccination mot covid-19. Där finns även information du kan använda i dialogen med patienter.

Det finns en illustration framtagen som du som vårdgivare kan lägga upp på ert intranät och skapa en direktlänk till sidan. Informationen om vaccinationen mot covid-19 uppdateras hela tiden eftersom arbetet sker i mycket högt tempo. Vaccinatörer behöver uppdatera sig på läget genom att titta på sidan regelbundet. För övriga vårdgivare är sidan källa till information när ni har frågor om vaccinationen.