Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har höga ambitioner när det gäller tillgänglighet och vårdgaranti. I många år har vårdgarantigränsen för förstabesök inom specialiserad vård varit 30 dagar istället för 90 dagar som i den är nationella vårdgarantin. På grund av pandemin, dess belastning på vården och den uppskjutna vård som behöver tas igen har regionen beslutat att under 2021 tillfälligt gå över till den nationella vårdgarantin.

Åtgärden förväntas kunna underlätta arbetet med att korta köerna och samtidigt öka utrymmet för medicinska prioriteringar.

Vårdgarantin omfattar inte den elektiva vård som är uppskjuten till och med 31 januari 2021.

Mer om vårdgarantin: