Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tilläggsavtalen gäller receptförskrivna öppenvårdsläkemedel, till exempel läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivs inom läkemedelsförmånerna på de berörda sjukhusen. Även förskrivning i samband med vård inom ramen för sjukhusens vårdvalsuppdrag inkluderas i avtalen. Undantag görs bland annat för läkemedel som förskrivs i enlighet med smittskyddslagen och psykofarmaka till personer som saknar sjukdomsinsikt.

Avtalen utformas som ettåriga tillägg till sjukhusavtalen 2020–2023 för respektive akutsjukhus. Anledningen till att tilläggsavtalen förnyas årligen är bland annat att förskrivningen av läkemedel kan förändras snabbt och kostnadsförändringar kan behöva följas upp.

De beslutade tilläggsavtalen gäller för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och S:t Eriks ögonsjukhus.