Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som tillfällig åtgärd för att ytterligare förebygga vårdrelaterad covid-19 och för att minska risken för asymtomatisk smitta har all personal sedan en tid tillbaka rekommenderats att använda heltäckande visir och munskydd under hela arbetspasset.

Den rekommendation för personlig skyddsutrustning och source control från Region Stockholm som publicerades den 11 december har nu uppdaterats och utvidgats med ett avsnitt med ”frågor och svar” för att förtydliga rekommendationen. Detta nya dokument ersätter det tidigare.

Till stöd för verksamheter och personal har Vårdhygien Stockholm tagit fram ett dokument om hantering av munskydd och visir under covid-19 pandemin.

Rekommendation för personlig skyddsutrustning och source control för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.