Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förväntningarna och förutsättningarna i hälso- och sjukvården är i förändring. Inte minst på grund av covid-19 där patienters behov av att ha kontakt med vården på andra sätt än genom fysiska besök har ökat. 

För att ge inspiration och praktiskt stöd till vårdverksamheter att ta nästa steg i ett mer digifysiskt arbetssätt tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram stödet Jobba digifysiskt som lanseras i januari. 

Vad är digifysisk vård?

Kortfattat handlar digifysisk vård om att kombinera digitala och fysiska arbetssätt för att skapa nytta för patienter, medarbetare och verksamheten. Fokus ligger på innehållet i patientens vård, snarare än om kontakten sker fysiskt eller digitalt. Det innebär att skapa en flexibilitet där man kontinuerligt frågar sig vad som passar bäst utifrån ett medicinskt behov, patientens önskemål, medarbetarens arbetsmiljö och effektivitet. 

Jobba digifysiskt ger praktiskt stöd

Webbplatsen Jobba digifysiskt förmedlar praktisk kunskap och inspiration från olika typer av vårdverksamheter. Representanter från verksamheterna berättar hur de har förbättrat för sina patienter och medarbetare genom att kombinera fysiska och digitala arbetssätt i vården de erbjuder. Stödet innehåller även inspiration och tips till att leda förändring.

Jobba digifysiskt är anpassad för dig som arbetar med att utveckla er vårdverksamhet och som har begränsat med tid, men ändå vill få praktisk vägledning. Innehållet är uppbyggt för att underlätta ert arbete med att ta nästa steg i ett mer digifysiskt arbetssätt, oavsett hur ni arbetar idag.

Se förhandsvisning av webbplatsen Jobbadigifysiskt.se