Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms utgångspunkt är att vaccination av covid-19 ska följa Folkhälsomyndighetens prioriteringar. Beslut har  fattats om att ge Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, i uppdrag att ansvara för operativ planering och samordning av vaccination av äldre och riskgrupper inom den nära vården i vaccinationens inledande period.

Vårdcentraler inklusive hemsjukvård ska genomföra vaccination i följande prioritetsordning:

1. Personer som har hemtjänst och vuxna som bor med dem.

2. Personer som är 70 år eller äldre.

3. Personer som tillhör riskgrupp som är yngre än 70 år.

Personer som har hemtjänst definieras som personer som har hemsjukvård eller omsorgsinsatser från kommuner, är boende i LSS eller har personlig assistent. Personer som endast har serviceinsatser eller trygghetslarm ingår inte denna prioritetsgrupp.