Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet vårdplatser behöver öka på länets akutsjukhus för att ta omhand det ökade antalet patienter med covid-19. För att mobilisera personal till akutsjukhusen vidtas nu flera åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att vårdgivare i Region Stockholm ska skjuta upp sådan elektiv vård som kan anstå i de fall:

  • Den bedrivs med personalgrupper som behövs på akutsjukhusen
  • Den riskerar att leda till att akutsjukhusens resurser tas i anspråk

All övrig elektiv vård ska bedrivas som vanligt. De privata vårdgivare som lånar ut personal till akutsjukhusen ersätts enligt en fastslagen prislista.

Beslutet innebär också att Region Stockholm endast tar emot och skickar utomlänsremisser/utomlänspatienter avseende akut och imperativ vård.

Beslutet börjar gälla direkt och gäller till och med den 31 januari 2021.

Läs mer i tjänsteutlåtandet

Uppdaterat 22 januari 22. Gäller tom 16 februari 2021.