Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Efterfrågan på vaccination har varit större än vanligt då pandemin ökat mångas vilja att vaccinera sig samtidigt som Folkhälsomyndigheten utökade målgruppen för influensavaccination till att även omfatta omsorgspersonal efter att det var möjligt att utöka beställningen av vaccin. Tillgången på influensavaccin varierar nu i länet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort en inventering bland vaccinatörer inom Vårdval vaccination för att kunna fördela den sista leveransen av influensavaccin. Husläkarmottagningarna har prioriterats och de berörda mottagningarna har fått information om hur mycket vaccin de tilldelats och hur de beställer vaccinet. Det kommer att levereras till mottagningarna inom någon vecka.

Nu är det viktigt att de vaccindoser som finns i länet prioriteras för personer som är födda 1955 eller tidigare samt de medicinska riskgrupperna.

Viktigt att informera

Om du är vaccinatör och har slut på vaccin är det viktigt att informera om det på 1177.se. Du kan säkerställa att informationen finns på ert kontaktkort genom att fylla i rutan ”öppettider” i Vaccinera. Skriv gärna: ”Vi har slut på vaccin och kan tyvärr inte erbjuda influensavaccination” så syns informationen under rubriken Aktuellt på kontaktkortet. Informera också vid telefonkontakter om att vaccinet är slut och att invånarna kan söka andra vaccinatörer på 1177.se eller rekommendera gärna en vaccinatör som ni vet har vaccin.

Viktigt att vägleda

Vaccinatörer som inte har vaccin förväntas stödja invånare som kontaktar mottagningen angående vaccination att hitta en annan vaccinatör. Du som vårdgivare utan egen vaccinationsverksamhet uppmanas också att hjälpa patienter i riskgrupperna att hitta och boka tid på en vaccinationsmottagning.

Vaccinationsmottagningar som har tillgång till vaccin från annat håll än Region Stockholms upphandling ersätts för merkostnader. Etablera gärna samarbeten för att säkerställa att patienter i riskgruppen kan hänvisas till en vaccinatör som har vaccin.