Brödsmule-navigation

Som en del i Region Stockholms planering kring det nya coronaviruset kan man se en risk för brist på heltäckande visir och andningsskydd. Den skyddsutrustning som rekommenderas vid initialt omhändertagande och vård av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 inkluderar visir och andningsskydd FFP3. För att minska risken för brist i de vitala verksamheter som främst ska behandla patienter vid en eventuell smittspridning prioriteras nu leveranser till de verksamheter som tar hand om patienter med misstänkt smitta av covid-19.

De verksamheter där man arbetar med andningsskydd eller visir som inte hanterar smittsamma patienter uppmanas därför att arbeta med alternativa förbrukningsmaterial.

Alternativa andningsskydd och stänkskydd (OBS! Gäller ej luftburen smitta):

  • Kirurgiskt munskydd, skyddar näsa och mun från stänk. Kirurgiskt munskydd som kompletteras med skyddsglasögon eller ½ visir uppnår samma effekt som hel eller ¾ täckande visir.
  • Kirurgiskt munskydd med inbyggt visir uppnår samma effekt som hel eller ¾ täckande visir eller kirurgiskt munskydd med skyddsglasögon.