Brödsmule-navigation

Medarbetare inom Region Stockholm bör alltid följa Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Reserekommendationer från UD:

Den som har rest i drabbade områden i Kina bör följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och ska kontakta 1177 Vårdguiden på telefon om feber och luftvägssymptom uppstår inom 14 dagar efter utresa från Kina.

Olika länder har valt olika lösningar när det gäller reserekommendationer och kontroll av friska evakuerade personer och resenärer från drabbade områden. Sverige följer liksom flera andra nordiska länder WHO:s riktlinjer och rekommendationer från ECDC.

Rekommendationer till Region Stockholms medarbetare

De som återvänder från resor i Kina (gäller ej evakuerade från drabbade områden) kan leva och arbeta som vanligt så länge de är symtomfria, men ska kontakta 1177 Vårdguiden på telefon om feber och luftvägssymptom uppstår inom 14 dagar efter utresa från Kina. För medarbetare som vistats i andra länder i Asien finns i dagsläget inga restriktioner. Observera att dessa rekommendationer kan komma att ändras. Följ alltid riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.