Brödsmule-navigation

Införandet av det nya standardsystemet förväntas ske under första halvan av 2021. Det nya IT-stödet ska förbättra förutsättningarna för samverkan i utskrivningsprocessen . En väsentlig förbättring är att även den psykiatriska vården kommer att kunna använda det nya IT-stödet.

Följ arbetet här på Vårdgivarguiden. Sidan om projektet kommer att uppdateras fortlöpande under projektets faser. Nu finns uppdaterade frågor och svar som tar upp de mest frekventa frågorna som ställts av användare, förvaltare och verksamhetschefer.

Vill du vara säker på att få alla nyheter om projektet och andra IT-relaterade frågor kan du prenumerera på Vårdgivarguiden genom att kryssa i rutan nyheter om IT-stöd och e-tjänster.

Projektet upphandling av nytt IT-stöd

Ett standardsystem upphandlas som stöder utskrivningsprocessen och som bäst möter våra behov. Införande av det nya IT-stödet förväntas ske under 2021.