Brödsmule-navigation

Sollentuna sjukhus har genomgått en omfattande ombyggnation med anledning av Framtidsplanens mål att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en upphandling av sammanhållen vård för äldre vid Sollentuna sjukhus enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tilldelningsbeslutet har överprövats och ärendet behandlas av förvaltningsrätten. Verksamheten kommer därför inte att starta i maj som tidigare annonserats.