Brödsmule-navigation

I Region Stockholm ger det befogenhet för Smittskydd Stockholm att ta till den här typen av åtgärder.

– Förutom att man inför sjukdomen i smittskyddslagen och beslutar om anmälnings- och smittspårningsplikt så är nivån Samhällsfarlig klassning en försiktighetsåtgärd. För närvarande finns det inte anledning att överväga några extraordinära smittskyddsåtgärder vilket lagen nu ger möjlighet till, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Region Stockholm.

Smittskydd Stockholm välkomnar beslutet så att vi kan agera snabbt om det blir aktuellt. Det är en del av de åtgärder vi nu vidtar för att vara förberedda ifall en smittspridning i Region Stockholm skulle uppstå, säger Per Follin.

Det är mycket ovanligt att den här typen av tvingande åtgärder behöver användas eftersom de flesta som drabbas av en sådan här sjukdom är angelägna om att undersökas och i förekommande fall behandlas på bästa möjliga sätt.