Brödsmule-navigation

Rekommendationerna innebär i nuläget att medarbetare och studenter som varit på resa, i ett område där det pågår spridning av coronaviruset, kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom. Om man inom 14 dagar får hosta, feber eller andningssvårigheter ska man dock stanna hemma och ringa 1177 Vårdguiden för vägledning.

De områden där det just nu pågår smittspridning är:

  • Hela Kina och Hongkong, utom Macau
  • norra Italien
  • Iran
  • Sydkorea
  • Österrike - Tyrolen

Det bästa sättet att skydda sig mot smitta är tvätta händerna ofta, inte röra ögon, näsa och mun samt om möjligt undvika kontakt med sjuka personer.

Vad gäller tjänsteresor bör medarbetare i Region Stockholm alltid följa Utrikesdepartementets reserekommendationer.