Brödsmule-navigation

Nuvarande eTjänstekort behöver uppdateras för alla medarbetare som behöver fortsätta ha tillgång till E-hälsomyndighetens läkemedelssystem, till exempel Nationell läkemedelslista och Pascal samt Ineras nationella tjänster, bland annat Nationell patientöversikt (NPÖ).

Alla vårdgivare behöver göra uppdateringen senast den 15 juni 2020 för att ha fortsatt tillgång till systemen. Nya kort som beställs från och med den 3 februari 2020 levereras med det nya certifikatet och behöver därför inte uppdateras.