Brödsmule-navigation

Det nya coronaviruset som identifierades i början av 2020 i staden Wuhan i Kina har fått namnet 2019-nCoV. Viruset har i Sverige hittills bara diagnosticerats vid ett tillfälle i Jönköping. Region Stockholm är väl förberedd för att hantera eventuellt smittade personer. Nu finns en ny samlingssida på Vårdgivarguiden där du som vårdgivare hittar aktuell information om bland annat diagnosticering och hantering av det nya coronaviruset.