Brödsmule-navigation

 - Vi har fått fler bemannade vårdplatser på både akutsjukhusen och inom den palliativa vården, vård i livets slutskede. De senaste dagarna har det synts genom att det funnits lediga vårdplatser vid akutsjukhusen men vi har alltför ofta svårhanterliga toppar och behöver bli ännu bättre på att matcha antalet öppna vårdplatser med behoven hos våra patienter. Det är också viktigt att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Johan Bratt chefläkare för Region Stockholm. 

Antalet vårdplatser på sjukhusen

2884 vårdplatser var öppna på akutsjukhusen vid punktmätningen i november, det är 171 fler än samma månad förra året. Bakom ökningen ligger delvis en övergång av geriatriska vårdplatser från Stockholms läns sjukvårdsområde till Danderyds sjukhus, cirka 65 stycken. Även Karolinska Universitetssjukhuset har särskilt ökat sina bemannade vårdplatser.

Antalet platser för akut dagvård fortsätter öka, bland annat på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Dessa syns inte i statistiken då det är öppenvårdsplatser. På de akuta dagvårdsplatserna får patienter med akuta behov bedömning, utredning och behandling men kan tillbringa natten hemma om det är lämpligt.

Den statistik som redovisas om antalet bemannade vårdplatser per tusen invånare täcker alltså inte platser för akut dagvård och inte heller de patienter som får avancerad sjukvård i hemmet, ASIH,  och som annars hade behövt en vårdplats vid ett sjukhus. Totalt finns det nästan lika många patienter inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet som vi har antal platser vid våra akutsjukhus.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Cirka 965 geriatriska platser var öppna i januari, vilket är något fler än förra året. Den senaste uppgiften om antalet genomsnittligt inskrivna i ASiH är 2686 för december, nästan lika många patienter som antalet bemannade vårdplatser vid samtliga akutsjukhus. Antalet genomsnittligt inskrivna i ASIH har ökat med 130.

Den slutna palliativa vården har cirka 250 platser öppna, en ökning från förra året. Inom den psykiatriska vården var cirka 1100 platser var öppna under våren, en ökning jämfört med året före. (Vuxen-barn och ungdomspsykiatri ingår samt beroendevård och ätstörningsvård).

Patientsäkerhet

Just nu pågår ett omfattande arbete kring att ytterligare stärka patientsäkerheten. Att ha tillgång till fler bemannade vårdplatser är en viktig del i det arbetet. Att kunna mäta patientsäkerhet är en annan viktig fråga för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete baserat på korrekta uppgifter.

Rapportering av avvikelser och IVO-anmälningar är en viktig förutsättning för att bedriva förbättringsarbete för en ökad patientsäkerhet.

- Det är viktigt att rapportera varje avvikelse. Antalet avvikelser i sig är inte ett mått på vårdens kvalitet. Däremot är det viktigt att i alla lägen rapportera alla avvikelser. Jag vill uppmuntra till ökad rapportering och analys av det som rapporteras. Vården i Region Stockholm tjänar på ett strukturerat arbete och standardiserad uppföljning av avvikelser och IVO-anmälningar, säger Johan Bratt.

Uppdatering av redovisningen

Tidigare redovisades även antalet fastställda vårdplatser, dvs antal vårdplatser som är möjligt att öppna lokalmässigt. Region Stockholm har valt att ta bort dessa ur redovisningen eftersom det är bemannade vårdplatser som regionen behöver. Behovet av öppna platser är något som varierar mellan säsonger och mellan veckorna. Chefläkarnas bedömning att cirka 150-200 fler disponibla vårdplatser behöver hållas öppna kvarstår för att det ska finnas större marginaler i vården, särskilt i samband med ansträngda perioder som jul, nyår och trettonhelg.

Redovisningen av disponibla vårdplatser och jämförelser bakåt i tiden utgör ett viktigt underlag i chefläkarnas planering. Tillsammans med annan information ger det en bild av kapaciteten i vården.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad. Efterregistreringar kan förekomma.