Brödsmule-navigation

Patientsäkerhetspriset delades ut under Patientsäkerhetsdagen den 13 februari. Det fanns många vårdgivare på plats som presenterade inspirerande arbeten som har förbättrat för patienterna.

- Det är glädjande att se så många imponerande arbeten där medarbetare i vården har ökat patientsäkerheten. I år låg extra fokus på förbättringsarbeten och det är fantastiskt att se hur många sätt det finns att förbättra för våra patienter, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Vinnare av Publikens pris – Bemötandeprojektet

Capio Sankt Görans sjukhus har genom att ta fram ett utbildningspaket med filmer och ett spel med bemötandefrågor engagerat chefer och medarbetare att diskutera och reflektera kring bemötandefrågor. På flera enheter där de spelat bemötandespelet har rutiner setts över och direkt genomförts, vilket skapat bättre patientbemötande. En framgångsfaktor har varit ett stort engagemang från sjukhusets ledningsgrupp och VD som även medverkar i utbildningsmaterialet. Andra lärdomar är att det otroligt viktigt att nå och involvera alla yrkeskategorier och att kollegor vågar ifrågasätta varandra, oavsett senioritet eller yrkesgrupp.

Peter Jilmstad, vinnare Publikens pris

Prisvinnare: Peter Jilmstad, Capio Sankt Görans sjukhus. 

Vinnare av priset Guld - Akut omhändertagande av sköra äldre

Karolinska universitetssjukhuset har förkortat väntetiderna på akutmottagningen för de mest sköra äldre. De tar ställning redan i triagen på akutmottagningen där akutläkare gör en bedömning om patienten är i behov av inläggning. De erbjuder ett snabbspår direkt till en geriatrisk vårdavdelning alternativ till en mottagning för multisjuka äldre för att undvika slutenvård. Det leder även till minskad risk för komplikationer kopplade till långa väntetider på akuten för sköra äldre som väntar på inläggning som t.ex. fall, trycksår och vårdrelaterade infektioner.

Madelen Andersson och Therese Johansson, Karolinska univeritetssjukhuset

Prisvinnare: Madelen Andersson och Therese Johansson, Karolinska universitetssjukhuset.

Juryns motivering:
”Ett genombrott för att förbättra den akuta processen för en stor och utsatt patientgrupp. Med rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid har man skapat ett individanpassat snabbspår för äldre från akutmottagning till avdelning och/eller mottagning – en modell som bör användas för fler patientgrupper.”

Vinnare av priset Silver - Öka mammografiscreening i Järvaområdet

Capio Sankt Görans sjukhus har genomfört fokusgrupper med kvinnor i Järvaområdet där motivatorer och barriärer relaterat till deltagande i mammografiscreeningen har identifierats. Det har resulterat i ibland annat en informationsfilm som i nuläget finns på 8 språk. I sin kommunikation använder de bönor som referens för ”knöl i bröstet”. De har bland annat deltagit på Järvavecka, Röntgenveckan och filmerna har visats i sjukhusets huvudentré. Fortsatt planerar mammografiverksamheten att bjuda in föreningar och SFI-verksamhet då sett att det personliga mötet ger stor effekt.

Helena Sundsten och Ann-Christine Severin, Capio Sankt Görans sjukhus

Prisvinnare: Helena Sundsten och Ann-Christine Severin, Capio Sankt Görans sjukhus.

Juryns motivering:
”Ett förbättringsarbete som inte bara identifierar behovet hos en grupp som är svår att nå, utan också söker upp dem för att skräddarsy en preventionsmodell så att de får del av en jämlik vård. Fler eftersatta grupper bör kunna få vård genom arbete enligt denna metod.”

Juryns bedömningskriterier

  • Bidraget ska förbättra för patient, närstående och medarbetare
  • Arbetet ska ske ur ett värdeskapande och normkritiskt perspektiv
  • Arbetssättet ska kunna implementeras i andra verksamheter i Region Stockholm

Fakta om Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största evenemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet är att främja patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsdagen arrangeras vart annat år och det är åttonde gången patientsäkerhetspriset delas ut.