Brödsmule-navigation

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska behövs en tolk, både för patientens och vårdgivarens säkerhet. Det är du som vårdgivare som bokar tolken.

Använd bara upphandlade tolktjänster

När du som vårdgivare bokar eller anlitar en tolk via Tolkportalen eller via Talsvarsjänst för tolktjänster kan du vara säker på du bokar en tolk från en upphandlad tolkförmedling och att kostnaden för tolktjänsten hanteras enligt det som är reglerat i ert avtal med Region Stockholm. Om vårdgivare kontaktar en tolkförmedling direkt kan de få betala tolkningen själva om tolkförmedlingen inte är upphandlad.  Detta gäller till exempel för Språkservice Sverige AB som sedan oktober 2019 inte längre är upphandlad för Distanstolk (Telefontolk) och Expresstolk.

Nya rutiner för expresstolkning

Expresstolk innebär att vårdpersonal och patient sitter tillsammans vid en högtalartelefon och ringer upp tolken direkt via talsvarstjänsten. Expresstolkning finns för språken arabiska, dari, persiska, ryska, somaliska och tigrinja. Du kan beställa expresstolk via talsvarstjänst för tolktjänster via telefonnummer 08-123 140 00.  Med knappvalet ”expresstolk” kommer du till en tolk direkt. När tolken svarar ska du ange mottagningens/vårdgivarens kundnummer, som är detsamma som vid bokning av tolk för telefon- eller kontakttolk. Om ni saknar kundnummer går det bra att kontakta Transvoice för att få det.

Expresstolkning i arabiska finns tillgängligt alla dagar mellan klockan 8-22 och i övriga språk vardagar mellan klockan 8-17. Språken spanska och turkiska finns inte längre inom tjänsten expresstolk.  Vid akut behov av språktolk övriga tider och vid tolkbehov i de språk som inte finns som expresstolk, går det bra att ringa talsvarstjänsten och välja knappvalet distanstolk.

Så här kontaktar du expresstolk

Du kontaktar expresstolk genom att ringa Talsvarstjänsten för tolktjänster på telefonnummer 08-123 140 00. För frågor om kundnummer kontaktar du Transvoice via boka.sthlm@transvoice.se eller 08-120 800 00.

Mer information om tolktjänster