Brödsmule-navigation

Akutsjukhusen ska avsluta de ärenden som påverkats av felet där patienten inte längre finns kvar samt kontakta aktuella kliniker inom slutenvården om att ärendet avslutats. Berörda geriatriska kliniker ska skriva in patienten i WebCare trots att datumet blir felaktigt. I övrigt fungerar nu WebCare utan problem.