Brödsmule-navigation

Informationsmötet hade fokus på möjligheter för privata vårdgivare att ansluta till FVM, kommande krav på vårdgivare i Region Stockholm och vad som händer med TakeCare och Obstetrix.

Informationsmötet hölls innan Regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland beslutade att avbryta den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Därför stämmer inte längre tidsangivelserna som angavs under informationsmötet. Uppskattningsvis kommer tidsplanen att skjutas framåt med tre till sex månader.

Mer information och kontaktuppgifter


Mer information om FVM finns på

Kontakt och frågor mejlas till: fvm@sll.se