Brödsmule-navigation

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Symptomen liknar influensasymptom med olika symptom från luftvägarna som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina.  Inga fall har hittills konstaterats i Sverige men Region Stockholm är förberett för att hantera eventuella smittade personer.

Smittskydd Stockholms samlar information om coronaviruset och rekommendationer för vårdgivare här på Vårdgivarguiden. Här hittar du alltid den senaste informationen. Det finns också en genväg till denna sida från Vårdgivarguidens startsida.

Länk till sida om coronaviruset