Brödsmule-navigation

Influensavaccination kan vara en livsviktig åtgärd. Region Stockholm erbjuder invånare som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av influensan kostnadsfri vaccinering hos regionens vaccinatörer. Ändå är det många som väljer att inte vaccinera sig. Anledningarna till detta kan vara flera: att man inte vet om att man tillhör en grupp som har ökad risk för svårare influensaförlopp, att man inte har erfarenhet av hur allvarligt sjuk man kan bli av influensan, att man är rädd för biverkningar av vaccinet eller att man helt enkelt har svårt att komma iväg till en vaccinatör. Det är därför av stor betydelse att du som vårdgivare informerar om betydelsen av vaccination, påminner när det är dags för vaccination och gör det så smidigt som möjligt för extra känsliga patienter att vaccinera sig. Kommunikation om influensavaccination behövs därför året om.

Mål att öka vaccinationsgraden hos invånare över 65 år

Region Stockholm strävar efter att öka vaccinationsgraden hos invånare över 65 år. Många är friska, känner sig starka och har svårt att se att de plötsligt tillhör en ”riskgrupp” bara för att de fyllt 65.  En fokusgruppsundersökning av 65- till 75-åringar visade att många i målgruppen är skeptiska till behovet och nyttan av vaccination. Många tror också att eventuella biverkningar av vaccinationen är mer riskfyllda än risken att bli allvarligt sjuk av influensan. De efterlyser mer information för att göra ett mer informerat val. Region Stockholm har därför tagit fram en informationsfolder som kan delas ut till patienter över 65 år.

Vårdgivares information och rekommendation påverkar attityder

Målet med informationsmaterialet är att kortfattat berätta om influensa, riskerna med sjukdomen och betydelsen av vaccination. Där finns också information om hur man anmäler sig till en påminnelsetjänst för att få en uppmaning via sms om att det är dags att vaccinera sig. Materialet kan delas ut till personer över 65 år vid patientmöten under hela året. Du kan beställa foldrarna kostnadsfritt på Vårdgivarguiden.

Varje år genomförs en kampanj i samband med vaccinationsperioden för att påminna om att det är dags för influensavaccination. Den insats som dock har störst effekt är när du som vårdgivare rekommenderar vaccination. Din rekommendation tillsammans med ett informationsmaterial kan påverka patienters attityd till vaccination och på så vis öka vaccinationstäckningen i regionen.

Arbete pågår för att ta fram motsvarande informationsmaterial till patienter yngre än 65 år som har en kronisk diagnos eller ett tillstånd som gör dem extra känsliga för influensan och därmed rekommenderas vaccination.

Beställ patientmaterial

Här kan du beställa informationsmaterial och dela ut till patienter som är 65 år eller mer: