Brödsmule-navigation

Från den 28 januari finns de fyra kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning samlade på en och samma adress; janusmed.sll.se. Hittills har endast Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil haft gemensam vy och sökfunktion. Användaren kan nu lätt se information och varningar ur flera aspekter för en patients läkemedel. En annan fördel är att det går att söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden nås precis som förut även via janusinfo.se och beslutsstödet Janusmed integrerad.

Så här fungerar det

 • På janusmed.sll.se finns knappar för respektive kunskapsstöd. Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning kan användas utan inloggning medan Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil av upphovsrättsliga skäl även fortsättningsvis kräver inloggning.
 • För att använda kunskapsstöden som kräver inloggning klickar man på knappen med hänglås och kommer då till inloggningssidan. Liksom tidigare är Janusmed riskprofil endast tillgänglig för användare anslutna till SLL-net.
 • Starta sökningen genom att skriva in namn på läkemedelsprodukter/substanser i sökrutan ovanför knappraden.
 • Kunskapsstöden omfattar sinsemellan inte fullt ut samma läkemedelsprodukter eller substanser. Redovisningen av sökresultatet kan också skilja mellan de olika kunskapsstöden. Det medför att dropplistorna nu innehåller fler sökbara alternativ på än tidigare.
 • Om en sökt läkemedelsprodukt/substans saknas i ett kunskapsstöd visas ett frågetecken på knappen eftersom ingen information hittats i denna källa.
 • Klicka på knappen för respektive kunskapsstöd för att se utförlig information ur de olika kunskapsstödens perspektiv.
 • Om användaren huvudsakligen är intresserad av information från ett kunskapsstöd kan direktadress användas;
  janusmed.sll.se/interaktioner
  janusmed.sll.se/riskprofil
  janusmed.sll.se/fosterpaverkan
  janusmed.sll.se/amning
  Användaren kan även nå önskat kunskapsstöd via janusinfo.se

Mer information om respektive kunskapsstöd finns på Vårdgivarguiden.se

Har du frågor, mejla till e-tjanster.hsf@sll.se